Waarom een VP in uw organisatie of bedrijf?

Voorkomen is beter. Voorkom formele klachten, escalatie van problemen en ziekteverzuim. Werkgevers zijn volgens de Arbowet van 2007 verplicht om hun medewerkers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het gaat dan om seksuele intimidatie, agressie en geweld en pesten. Dit zijn de zgn. Ongewenste Omgangsvormen. Hiervoor moet u volgens de Arbowet beleid opstellen en uitvoeren. Een vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen maakt daar onderdeel van uit.

Werkgevers met meer dan 50 werknemers zijn bovendien volgens de Wet Huis voor Klokkenluiders van 2016 verplicht om beleid op te stellen en uit te voeren over het melden van (vermoedens van) misstanden. Een vertrouwenspersoon Integriteit maakt daar onderdeel van uit.

Ik ben gecertificeerd voor beide functies.

Wat kunt u van mij verwachten?

  • opvang van medewerkers die een melding willen doen van ongewenste omgangsvormen of een misstand.
  • begeleiding van deze medewerkers in het maken van passende keuzes.
  • voorlichting in uw organisatie of bedrijf over het werk van een vertrouwenspersoon.
  • een sparring partner voor directies die beleid Integriteit en Ongewenste Omgangsvormen willen formuleren.

Meer informatie nodig?

Bel 06 2141 9607 of stuur een email naar info@lennyvandenbrink.nl